Enneagram

Všichni toužíme po tom, abychom si mezi sebou rozuměli. Nejprve ale potřebujeme porozumět sami sobě, abychom pak mohli jít a být srozumitelnější pro druhé. 

Jedno je totiž jisté, nejsme stejní. Toho jsme si během života stihli všimnout, ale čím to je, že když dva dělají totéž, nikdy to není stejné?

Důležitou roli v našem chování a jednání hraje MOTIV.

Slovo enneagram pochází z řeckého „ennea“ (devět) a „grammos“ (způsob, tvar). Dynamický psychologický systém enneagramu popisuje devět cest vedoucích k vnitřním motivům člověka. Nabízí možnosti, jak lépe porozumět a uvidět nejen naše životní cesty k sobě, ale také mnohým vysvětuje zcela odlišné cesty ostatních, se kterými jsme denně v kontaktu.

Diagram enneagramu popisující devět osobnostních strategií se skládá z rovnoramenného trojúhelníku a otevřeného šestiúhelníku v kruhu. Právě tento symbol poukazuje na souvislosti a dynamiku jednotlivých životních strategií člověka. V průběhu let je hojně využíván konzultanty, psychology, sociálními pracovníky a lektory po celém světe.

Mapa lidského poznání

Mnoho učitelů přirovnává enneagram k mapě. Víte jak funguje mapa?Ukazuje nám, jakými cestami a jakými tématy je důležité, se pro rozvoj kvalit a potenciálu zabývat, abychom se dostali do vytouženého bodu.
Nejdůležitějším prvkem ale ovšem je výchozí bod. Potřebujeme znát odkud jdeme, abychom se dostali tam, kam potřebujeme.

Je ovšem jen na nás, zda a jakou cestu si zvolíme.

V tom enneagram funguje skvěle. Popisuje ryzí podstatu našeho vnímání, myšlení a jednání. Místo, odkud vycházíme a co je pro nás důležité, pokud se chceme vydat na cestu rozvoje. Stejně tak, co je pro nás důležité, abychom již neubližovali sami sobě a mohli více spokojeně žít. Být sami sebou.

Osobnostní strategie

 1. Perfekcionista – touží být dokonalý
 2. Dárce – touží být ve spojení s druhými
 3. Herec – touží být vynikající
 4. Romantik – touží být vyjímečný
 5. Pozorovatel – touží být oddělený
 6. Loajální skeptik – touží být v bezpečí
 7. Požitkář – touží být nadšený
 8. Šéf – touží být silný
 9. Smiřovatel – touží být klidný

 Kde lze enneagram uplatnit:

 • osobnostní rozvoj
 • vztahy
 • rozvoj leadershipu
 • dynamika týmu
 • rodičovství
 • motivace, práce s potenciálem
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • koučování
 • strategické plánování

Jsem certifikovanou lektorkou enneagramu.

Absolvovala jsem mezinárodní výcvik Enneagram Professional Training Program® ve společnosti VEVA CZ, jež je grantem výcviku školy Helen Palmer a Davida Danielse, Enneagram in Narative tradition.
 • Enneagram teacher – Certifikovaný program EPTP školy Trifold School of Enneagram StudiesTM Helen Palmer a M. D. prof. Dr. Davida Danielse (2016–2017)
 • Enneagram Certification Program – The Awareness To Action, Paris – Mario Sikora (2017)
 • Institut für systemiches Enneagram – kouč systemického enneagramu – triadický výcvik – Gabriela von Witzleben (2018-2019)
Blog

Více informací najdete v článcích věnovaných enneagramu​

Když ten největší poklad máme v sobě

Když ten největší poklad máme v sobě

Já jsem určitě patřila a stále patřím mezi vášnivé badatelky a průzkumnice, které zajímá, jak to tedy doopravdy máme. Jaká…